UAi

              ENG       UKR RUS PL

Zarząd

Prezes Zarządu

Alexander Kostenko

 

Alexander Kostenko pełni funkcję Prezesa Zarządu UAI od 2009 roku. Do jego zadań należało między innymi wdrożenie nowej strategii Grupy, dzięki której UAI stała się zyskownym i wydajnym przedsiębiorstwem rolniczym. Poprzednio zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Milk Alliance, wiodącego ukraińskiego przedsiębiorstwa mleczarskiego zatrudniającego ponad 3.000 pracowników.

 

Jest specjalistą w zakresie rolnictwa, mleczarstwa i przetwórstwa żywności. Posiada tytuł magistra finansów Kijewskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii.

 

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Peter Thomson

 

Peter Thomson pracuje w UAI od początku 2006 roku – kierował działalnością spółki w okresie, w którym Grupa zwiększyła obszar upraw z 29.000 ha do 147.000 ha (2006-2008). Obecnie do jego głównych obowiązków należą kwestie związane z inwestycjami i planowaniem zakupów sprzętu, a także nadzór nad zarządzaniem gruntami i działaniami związanymi z produkcją.

 

Pracuje w ukraińskiej branży rolniczej od 1993 roku. Posiada wykształcenie w zakresie rolnictwa - ukończył Uniwersytet w Edynburgu w 1986 roku z tytułem Higher National Diploma (HND) w zakresie rolnictwa. Przed rozpoczęciem pracy w UAI, był szefem oddziału AGCO Corporation odpowiedzialnym za działalność na Ukrainie i w Rosji.

Wiceprezes Zarządu

Volodymyr Melnychyk

 

Volodymyr Melnychyk dołączył do UAI w 2007 r. jako performance manager. W roku 2009 został mianowany szefem departamentu operacyjnego i zarządzania zasobami gruntowymi, przejmując odpowiedzialność za budżetowanie i ogólną kontrolę banku ziemi. Jest uznanym ekspertem w zakresie wyceny gruntów, którego dorobek obejmuje publikacje naukowe na temat rynku gruntów rolnych na Ukrainie i w Niemczech. Brał także udział w projekcie badawczym Banku Światowego dotyczącym rozwoju ukraińskiego rynku gruntów rolnych.

 

Uzyskał dyplom w obszarze finansów na Kolegium Rolniczym RivneState (Ukraina), posiada tytuł magistra finansów z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, a w roku 2008 uzyskał stopień doktora ekonomii na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym.

Dyrektor Finansowy

Alexandre Joseph

 

Pan Joseph dołączył do firmy "Ukraińska rolne inwestycje" w 2012 roku na stanowisko dyrektora finansowego. Jest odpowiedzialny za finanse, rachunkowość i kontrola. Przed dołączeniem do "UAI" pracował AgroGeneration, francuską firmę, która jest producentem produkcji rolnej z aktywów na Ukrainie i Argentynie, jak CFO od jego powstania w 2007 roku.

 

Pan Joseph jest absolwentem Uniwersytetu Panteon w Paryżu Assa-specjalnych spółek i prawa podatkowego w 1997 roku. Uzyskał tytuł MBA ESSEC, wiodącej francuskiej szkole biznesu w Paryżu w 1999 roku. Zdał również egzamin kwalifikacyjny na przyznanie statusu adwokata w 1997 roku i posiada tytuł magistra w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Zastępca Dyrektora Finansowego

Elena Victor

 

Elena Victor odpowiada za księgowość UAI. Przed rozpoczęciem pracy w UAI, pracowała jako główny księgowy w Milk Alliance, gdzie opracowała i wdrożyła zintegrowany system rachunkowości wewnętrznej dla całego holdingu.

 

Posiada dyplom ukończenia Kijewskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w zakresie finansów.

Kierownik Działu Handlowego

Ivan Melnikov

 

Ivan Melnikov odpowiada w UAI za koordynację sprzedaży, pełnił kluczową rolę w procesie uruchamiania nowych kanałów sprzedażowych. Przed rozpoczęciem pracy w UAI, był maklerem na rynku towarów w Louis Dreyfus w Kijowie, gdzie do jego osiągnięć należy zwiększenie obrotów handlu zbożem oraz zyskowności centralnej platformy handlowej o 100% do 750.000 ton metrycznych.

 

Posiada tytuł magistra ekonomii Kijewskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomii.

Polish